4.jpg
01
Gru
Informacja o stypendium
Posted by Ewelina Pogwizd

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane, w ramach kolejnej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.
Szczegółowe informacje oraz formularze niezbędne do ubiegania się o ww. stypendiów, dostępne są na stronach internetowych:
https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20192020.
https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-finansowany-ze-srodkow-wlasnych-wojewodztwa-malopolskiego