5.jpg
01
Gru
Komunikat dla Uczniów
Posted by Ewelina Pogwizd

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

2. Formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, sposoby i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

3. Postarajcie się właściwie wykorzystać czas, w którym nie chodzicie do szkoły, mądrze nim gospodarować, aby znaleźć równowagę pomiędzy nauką a odpoczynkiem.

4. Pracujcie systematycznie, by nie narastały zaległości. Wszelkie problemy zgłaszajcie nauczycielowi przedmiotu lub  wychowawcy klasy.

5. Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

6. Mam świadomość tego, że nowa rzeczywistość i nowe wyzwanie jest dla nas wszystkich trudne i rodzi wiele obaw. Pragnę Was zapewnić, że dyrekcja i nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby okres zdalnego nauczania był jak najlepiej wykorzystany z pożytkiem przede wszystkim dla Was- naszych uczniów.

7. Dbajcie o siebie, przestrzegajcie wszelkich zaleceń dotyczących zdrowia i zasad kwarantanny..

Grzegorz Skalski- Dyrektor szkoły