2.jpg
01
Gru
Komunikat dla Rodziców
Posted by Ewelina Pogwizd

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

2. Konsultacje z nauczycielami mogą odbywać się poprzez dziennik elektroniczny (także mailowo i telefonicznie) w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Sposoby i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

4. Podstawowym narzędziem do dokumentowania realizacji zajęć oraz postępów w nauce będzie dziennik elektroniczny.

5. Proszę mobilizować uczniów i zachęcać do skorzystania z tej formy kształcenia w jak największym stopniu. Uczniowie powinni właściwie wykorzystać czas, w którym nie chodzą do szkoły, mądrze nim gospodarować, aby znaleźć równowagę pomiędzy nauką a odpoczynkiem.

6. Proszę także przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

7. Mam świadomość tego, że nowa rzeczywistość i nowe wyzwanie jest dla nas wszystkich trudne i rodzi wiele obaw. Pragnę Państwa zapewnić, że dyrekcja i nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby okres zdalnego nauczania był jak najlepiej wykorzystany, z pożytkiem przede wszystkim dla uczniów.

8. Proszę, abyście Państwo  informowali wychowawców klas o wszelkich problemach, korzystając z dziennika elektronicznego, telefonów, maili. Wychowawcy z kolei będą się bezpośrednio kontaktowali z nauczycielami w celu usprawnienia pracy.

Grzegorz Skalski- Dyrektor szkoły