aut1.jpg
01
Gru
Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Posted by Ewelina Pogwizd

10 marca Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera gościł finalistów XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Do testu finałowego przystąpiło 51 uczniów z okolicznych szkół podstawowych. Test sprawdzał wiedzę z dziedziny historii, geografii, atrakcji turystycznych i kultury Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych.

Uczestnikami byli uczniowie ze szkół:

-  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

-  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

-  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu

-  Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu

-  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem

-  Szkoła Podstawowa w Barcicach

-  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

Równocześnie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych; trzynastu uczniów technikum przystąpiło do zadań finałowych.

Podobnie jak w zeszłym roku uczniowie mogli się wykazać umiejętnościami wokalnymi i wziąć udział w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej. Młodzież prezentowała utwory wykonawców pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawowali: 

- prof. Ryszard Legutko- Poseł do Parlamentu Europejskiego

- pan Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki

- pan Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza

Uroczystość wręczenia nagród tegorocznej edycji Konkursu odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Wzięli w niej udział: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Skalski, wicedyrektor Angelika Duda, dyrektor hotelu Saol w Krynicy – Zdroju  Wiesław Fiut, Marek Zięba z zespołu Starosądeczanie.

Laureatami Konkursu Piosenki Anglojęzycznej zostali:

 

            I miejsce: Sophia Angel Israel ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu

            II miejsce: Izabela Skotnicka z Zespołu Szkół w Starym Sączu

            III miejsce: Emilia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr2 w Starym Sączu

 

Laureatami Powiatowego  Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zostali:

 

            I miejce: Hanna Jermakowicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu

            II miejsce: Julia Wiergowska ze Szkoły Podstawowej w Barcicach

            III miejsce: Mikołaj Tobiasz ze Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem

           

             wyróżnienie:  Urszula Janczura ze  Szkoły Podstawowej nr2 w Starym Sączu

                                   Bartosz Cisoń ze Szkoły Podstawowej w Gródku nad Dunajcem,

                                   Dakota Pazgan ze Szkoły Podstawowej w Barcicach,

 

Laureatami Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zostali:

            I miejsce: Anita Kurzeja, kl. II TOT

            II miejsce: Maciej Bysiek, kl. III TL

            III miejsce: Joanna Fiut, kl. III TŻ

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych mógł się odbyć dzięki hojnemu wsparciu sponsorów.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim , którzy ufundowali cenne nagrody dla zwycięzców Konkursu.

Sponsorzy Konkursu:

• Gmina Stary Sączu
• Starostwo Powiatowe
• Prof. Ryszard Legutko
• Wydawnictwo Macmillan
• Wydawnictwo Pearson Polska
• Wydawnictwo Oxford University Press
• Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
• Hotel Saol w Krynicy – Zdroju
• Piwniczanka
• Cukiernia Jeziorek
• Rada Rodziców w Zespole Szkół w Starym Sączu

Zespół Nauczycieli Języków Obcych składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji Szkoły i wszystkim uczniom za pomoc w organizacji Konkursu.

 Szczegółowe wyniki punktacji

Galeria zdjęć >>>