slide-4.jpg
01
Gru
Szkolenie leśników
Posted by Ewelina Pogwizd

W dniach 18 i 19 grudnia uczniowie klasy IV uczący się w zawodzie technik leśnik uczestniczyli w szkoleniu z zakresu funkcjonowania Systemu Informatycznego Lasów Państwowych i obsługi rejestratora leśniczego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu w ramach programu Interreg Polska - Słowacja „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej”.  Galeria zdjęć >>>