1.jpg

Informacje...

 

Regulamin rekrutacji dla Zespołu Szkół KLIK >>>


 

Technikum

  Regulamin rekrutacji dla technikum KLIK >>>

Lp.

Zawód

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik ekonomista

6

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7

Technik mechanik

 


Branżowa Szkoła I stopnia

 Regulamin rekrutacji dla szkoły branżowej I stopnia KLIK >>>

Lp.

Zawód

1

Wielozawodowa