7.jpg
Małopolski Carolus w Zespole Szkół w Starym Sączu
Poprawiono: 28 czerwiec 2021

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zorganizowało konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. To małopolskie wyróżnienie dla dzieci i młodzieży za systematyczną pracę nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany jest w pięciu dziedzinach:


• gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
• artificem commendant opus (kultura i sztuka)
• mens sana in corpore sano (sport)
• motu proprio (wolontariat)
• littera scripta manet (literatura)

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna oraz statuetka i okolicznościowy dyplom.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

• Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
• Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
• Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
• Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 7 czerwca 2021 roku w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Kapituła Małopolskiego Carolusa dokonała wyboru laureatów Konkursu. Łącznie wpłynęło 414 zgłoszeń: 292 ze szkół podstawowych i 122 ze szkół ponadpodstawowych. Laureatką w kategorii Motu proprio (z własnej inicjatywy) została Aleksandra Łuczkiewicz, uczennica 3 klasy Technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera.

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu Małopolski Carolus. Nagrody wręczała pani wicemarszałek województwa małopolskiego Iwona Gibas. W uroczystości wzięli także udział: Halina Cimer, małopolski wicekurator oświaty, prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, Rafał Stuglik, przewodniczący komisji kultury sejmiku, Edyta Stradomska, przewodnicząca kapituły konkursu, p.o. dyrektora delegatury kuratorium oświaty w Wadowicach, Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UWMW, Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ks. Andrzej Kielian, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Nagroda „Małopolski Carolus” w tym roku przyznana była po raz pierwszy, ale konkurs będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym. Zachęcamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera do rozwijania swoich zainteresowań i udziału w tym konkursie. Jeszcze raz gratulujemy Aleksandrze tak zaszczytnej nagrody i życzymy wytrwałości w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

Krótka relacja z gali rozdania nagród pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=aT3F2o66gkQ

Gratulujemy!          

Galeria zdjęć >>>