5.jpg
01
Gru
W trosce o bezpieczeństwo i odpowiedzialne postawy naszych uczniów
Posted by Ewelina Pogwizd

W poniedziałek, 12 kwietnia, w ramach realizacji zadań związanych z posiadaniem certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy. Przeprowadził je funkcjonariusz Komisariatu Policji w Starym Sączu– aspirant Marek Duda, łącząc się z uczniami za pomocą platformy TEAMS.

Podczas spotkania policjant przedstawił zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełnione czyny karalne, za zachowania niezgodne z obowiązującymi normami społecznymi, omówił też zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące z sieci oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie zdobywali informacje, jak reagować w sytuacjach, kiedy wobec nich jest naruszane prawo. Młodzież z uwagą wysłuchała policyjnych rad i wskazówek.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i bezpieczeństwa uczniów także w warunkach zdalnego nauczania.