9.jpg
01
Gru
Jubileusz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu już wkrótce...
Posted by Ewelina Pogwizd

Pragnąc spopularyzować dzieje OSP w Starym Sączu (jej historia sięga 1874 roku), zorganizowany został turniej wiedzy, w którym wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych i średnich. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Nowosądeckiego pan Marek Kwiatkowski, Burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek oraz starosądecka OSP.

Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Stawiarska z kl. II TŻGp i Kamil Majerski z kl. I TEE, a opiekę merytoryczną nad młodzieżą sprawowała pani Jolanta Sułkowska. Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy, pisemny, odbył się w sobotę 4 marca br. i polegał na rozwiązywaniu zadań testowych. Uczestnicy z najwyższą ilością uzyskanych punktów zakwalifikowani zostali do części finałowej.

Cieszymy się, że w gronie finalistów znaleźli się zarówno Wiktoria, jak i Kamil, którzy kontynuowali rywalizację konkursową. Drugi etap zmagań odbył się w niedzielę, 21 marca, w budynku remizy przy ul. Krakowskiej w Starym Sączu, gdzie szacowne grono Jury pod przewodnictwem historyka pana Jerzego Gutkowskiego oceniało odpowiedzi pisemne i ustne.

Ostatecznie wyłoniono trzech zwycięzców, dla których ufundowano nagrody pieniężne w wysokości: 800 zł, 600 zł i 400 zł. Miłym gestem zaskoczyli uczestników konkursu organizatorzy, którzy przygotowali dla wszystkich upominki, wśród których najbardziej oryginalnym okazała się gaśnica.

Naszym uczniom podejmującym zmagania konkursowe składamy serdeczne gratulacje i mamy nadzieję, że zdobyta przez nich wiedza przyczyni się do utrwalenia wizerunku strażaków jako ludzi ofiarnych, odważnych, tworzących piękne karty historii grodu św. Kingi.

Galeria zdjęć >>>