3TL 3Leśnik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 zaj. z wych WM CA p_och.z.leś GS CL2   wf-D #d6 CSgN  
1 8:00- 8:45 j.polski WM CA t_ochron.las GS CL2 p_zaj.prak-1/2 PD @
p_zaj.prak-2/2 SM @
wf-D #d6 CSgN biol Pa CCH
2 8:55- 9:40 j.polski WM CA matematyka MK CCH p_zaj.prak-1/2 PD @
p_zaj.prak-2/2 SM @
wf-D #d6 CSgN j.ang-1/2 PK CG
j.niem-2/2 Ku CJ3
3 9:50-10:35 t_hod.las SM CL3 p_sys.inf lp-1/2 DH CK2
j.niem-2/2 Ku CT
p_zaj.prak-1/2 PD @
p_zaj.prak-2/2 SM @
fiz DH CF j.niem-1/2 Ku CJ3
p_sys.inf lp-2/2 DH CK1
4 10:45-11:30 j.niem-1/2 Ku CJ3
inf-2/2 HT CK2
matematyka MK CM p_zaj.prak-1/2 PD @
p_zaj.prak-2/2 SM @
j.polski WM CA t_uż.las DH CL1
5 11:40-12:25 rel MB CF historia SJ CM p_zaj.prak-1/2 PD @
p_zaj.prak-2/2 SM @
geog JG CG r_biol Pa CCH
6 12:35-13:20 j.ang-1/2 PK CF
j.ang-2/2 AA CJ2
r_biol Pa CCH p_zaj.prak-1/2 PD @
p_zaj.prak-2/2 SM @
z.kszt.kom.z MK CF t_urz.las SM CL3
7 13:40-14:25 inf-1/2 JB CK2
j.ang-2/2 AA CJ2
wf-C ZJ CSgS   matematyka MK CF historia SJ C'H
8 14:30-15:15   wf-C ZJ CSgS   rel MB CM p.przeds BA CA
9 15:20-16:05   wf-C ZJ CSgS     chem Pa CCH
Drukuj plan
wygenerowano 24.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum