slide-1.jpg

Bezpieczna szkoła


W  roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu ubiegał się o przedłużenie Certyfikatu  Szkoły Promującej Bezpieczeństwo w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB).
Po wywiązaniu się z nałożonych przez Policję zadań, otrzymaniu niezbędnej liczby punktów warunkującej przedłużenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo otrzymaliśmy Certyfikat przyznany naszej szkole na lata 2013-2018.
Serdeczne podziękowania składamy st. asp. Barbarze Leśniak za opiekę nad naszą placówką podczas realizacji zadań programu.

Mocne strony programu to:

•    Zmiana mentalności oraz świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,  na temat genezy zjawisk patologicznych oraz ich mechanizmów.
•    Możliwość zbudowania jednego systemu działania zastępującego wiele cząstkowych programów tematycznych.
•    Umożliwienie ścisłej współpracy wielu podmiotów zajmujących się problemem bezpieczeństwa (Policja, szkoła, samorząd) w celu rozwiązywania problemów.
•    Raz opracowany system dotyczący ZPB może być swobodnie dostosowywany do potrzeb w określonym czasie.


Główne kroki realizacji ZPB w szkole:

1.    Ankietowanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli w obszarze bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
2.    Pozyskanie partnerów do realizacji programu.
3.    Wspólna analiza otrzymanych wyników ankiet.
4.    Wizja lokalna umożliwiająca identyfikację miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i okolicy.
5.    Określenie priorytetowych kierunków działań.
6.    Skonstruowanie zintegrowanego planu działania.
7.    Realizacja zintegrowanego planu działania przy ścisłej współpracy partnerów.
8.    Audyt przeprowadzanych działań przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
Regulamin projektu ZPB dostępny jest na stronie www.policja.krakow.gov.pl


Partnerzy szkoły:

1.    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starym Sączu.
2.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
3.    Środowiskowy Hufiec Pracy w Starym Sączu.
● Dzięki partnerom nasze działania profilaktyczne są  oparte na doświadczeniu i wiedzy specjalistów danego zagadnienia, którzy goszczą w naszych murach jako eksperci.
● Dzięki nim również możliwe jest częściowe finansowanie szkoleń, programów profilaktycznych oraz nagród.
● Dzięki współpracy z nimi możliwa jest natychmiastowa reakcja na zaistniały problem.
DZIĘKUJEMY !


Współpraca  z  innymi   instytucjami   wspierającymi  ZSP i współuczestniczącymi  profilaktycznych  działaniach szkoły:

1.    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu.
2.    Powiatowe Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nowym Sączu.
3.    Poradnia MONAR w Nowym Sączu.
4.    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu.
5.    Ośrodki Pomocy Społecznej w  gminach powiatu.
6.    Karpacki Oddział Wspierania Straży Granicznej.
7.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
8.    Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przy OHP w Nowym Sączu.
9.    Imago – centrum szkoleń.
10.    Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.


Działania profilaktyczne ukierunkowane na uczniów regularnie podejmowane w każdym roku szkolnym:

1.    Lekcje „ Odpowiedzialność prawna nieletnich” – prowadzone przez koordynatora Wydziału Prewencji Policji w Nowym Sączu ST. ASP. Barbarę Leśniak.
2.    Program „Z nami bezpieczniej” – realizowany przez pracowników Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
3.    Program „No promil – no problem” – prowadzony we współpracy z  pielęgniarką szkolną panią Teresą Marczyk , pedagogiem panią Elżbietą Wójcik.
4.    Program„ ARS – Jak dbać o miłość?’’ – prowadzony we współpracy z pielęgniarką szkolną panią Teresą Marczyk, pedagogiem panią Joanną Tokarz oraz nauczycielem panią Dominiką Pasoń – Kozik.
5.    Lekcje „ Stres w sytuacji egzaminacyjnej” oraz „Skuteczne metody uczenia się” – prowadzone przez pracowników PPP.
6.     Lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym.
7.    Warsztaty antynikotynowe – prowadzone przez pedagoga szkolnego panią Elżbietę Wójcik.
8.    Lekcje „ Realizacja obowiązku nauki” – prowadzone przez kuratora zawodowego panią Monikę Mrzygłód.
9.    Lekcje „Przeciwdziałanie cyberprzemocy” - prowadzone przez kuratora zawodowego panią Monikę Mrzygłód oraz pedagoga panią Joannę Tokarz.
10.    Warsztaty „Aktywne metody poszukiwania pracy” – prowadzone przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy OHP w Nowym Sączu panie Elżbietę Chmurę oraz Annę Jerzakowską

Działania profilaktyczne ukierunkowane na rodziców:

1.    Zaproszenie na szkolenie dotyczące zjawiska uzależnień wśród młodzieży prowadzone przez pracowników IMAGO.

Działania profilaktyczne ukierunkowane na nauczycieli i pracowników szkoły:

1.    Szkolenie dotyczące „ Odpowiedzialności szkoły w związku z przeciwdziałaniem zachowań niepożądanych u uczniów” , prowadzone przez as. ASP. Barbarę Leśniak.


INNE ...

Dla bezpieczeństwa uczniów ....(czytaj dalej)

Bezpieczeństwo w sieci .... (czytaj dalej)